Rådgivning

DLP's medlemsvirksomheder ligger inde med en betydelig knowhow, som er værd at trække på, når nye eller nuværende grafiske koncepter skal oversættes til iøjefaldende og funktionelle skiltedesigns.

Den viden deler vi gerne med vore kunder. Baggrund for al skiltning er ord, billeder, logotyper og symboler. Disse dele er væsentlige for begrebet grafisk design.

Hovedformålet med skiltning er at kommunikere med omverdenen og for at skabe størst mulig opmærksomhed, er det nødvendigt med et grundigt forarbejde og analyse af påtænkte skiltning, som bl. a. skal sikre:

  • at skiltningen taler korrekt grafisk sprog
  • at skiltningen opleves positivt og bidrager til en god oplevelse i f. eks. gademiljøet
  • at der er et klart defineret formål med skiltningen at man har gjort sig bevidst om, hvad skiltet skal udtrykke
  • at skiltningen nu også rent faktisk kan ses, hvor lang er betragtningsafstanden.

Det er her man skal bruge den viden, som ligger hos medlemmerne af DLP, så skiltningen i sidste ende viser sig at have været en god investering.

Myndigheder

DLP's medlemmer har gennem mange år haft et konstruktivt samarbejde med de offentlige myndigheder. Skiltning er i dag ikke alene et anliggende mellem os som producenter og vore kunder. Det er i høj grad blevet et offentligt anliggende. Noget, som de fleste mennesker har en holdning til.

Love og regler, og specielt lokalplaner, er en del af hverdagen. Budskabet fra myndighederne er ganske klart; der skal være en sammenhæng mellem skiltning og den arkitektur, som skiltningen skal etableres på. DLP's medlemmer sørger i mange tilfælde for nødvendig godkendelse hos ejere og myndigheder.

Messer / Udstillinger m.v.