Dansk Stålfundering

Dansk Stålfundering er markedsførende inden for salg og etablering af stålfundamenter.

Dansk Stålfundering er en virksomhed, der har gjort sig til specialist inden for salg og montage alle typer stålfundamenter.

Dansk Stålfundering forhandler og producerer markedets største sortiment af punktfundamenter, det være sig vingefundmenter, skruefundamenter, rørfundamenter, Jordankre samt div. nedgravningsfundamenter.

Hvis man ikke selv kan/vil stå for selve montagen af stålfundamenterne, kan Dansk Stålfundering udføre den del af projektet. Dansk Stålfundering kan også tilbyde etablering af traditionelle beton-punktfundamenter.

Virksomheden er landsdækkende med afdelinger i både Jylland og på Sjælland.

Udover etablering af div. punktfundamenter kan Dansk Stålfundering tilbyde montage af støjskærmsprojekter, div. belysningsmaster samt skilte/pyloner i Danmark samt Sverige og Tyskland.

Stålfundering er en effektiv og enkel funderingsmetode, der nemt udmanøvererer konventionel fundering på grund af lavere omkostninger, kortere montagetid, mindre pladskrav og ikke mindst en langt mere enkel etablering uden brug af gravearbejde og bortskaffelse af jord. Endelig er fundering med stålfundamenter en særdeles holdbar løsning til stort set alle former for byinventar, støjskærme, tele-kabiner, belysningsmaster og skilte, mm.

Da montagen af stålankre foregår ved neddrivning, kan vi montere stålankre året rundt – også om vinteren, hvor jorden kan være frossen.

Dansk Stålfundering kan agere som totalleverandør og indgår aktivt i hele processen fra de indledende projekteringer, geotekniske undersøgelser til etablering af fundament og efterfølgende montage af støjskærme, lysmaster mm.

Vores ekspertviden inden for alle facetter af punktfundering og analyse gør os til en foretrukken samarbejdspartner for rådgivere, entreprenører og kommuner, der trygt kan overlade det komplette funderings- og monteringsarbejde i vores varetægt. Udover at opfylde Vejdirektoratets standarder for fundering langs vejstrækninger, råder vi over et hold af montører med mange års erfaring og sikkerhedskurser i arbejde og færdsel på befærdede veje og banestrækninger.

DSF Salg og Montage, Dansk Stålfundering ApS
Bregnerødvej 124
3460 Birkerød

Tel.: +45 4494 6768

E-mail: kontakt@danskstaalfundering.dk
Website: www.danskstaalfundering.dk